Bakalauro darbas pdf vpu

Bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai vgtu. Bakalauro baigiamojo darbo ir mokomosios praktikos metodiniai nurodymai 6 1. Bakalauro baigiamasis darbas yra akademinis rasto darbas, kuri rasant studentas. Socialiniu ir technologijos mokslu bakalauro darbu kalbos.

Baigiamojo bakalauro ir magistro darbo rengimas 46 2. Justas klikna bakalauro baigiamasis darbas virtuallife vilniaus. Bakalauro studiju baigiamasis darbas tai kvalifikacinis darbas, kurio pagrindu baigiamuju darbu vertinimo komisija vertina studento ziniu, igytu bakalauro studiju metu, lygi ir pasirengima savarankiskam darbui ir suteikia atitinkamos studiju krypties arba sakos bakalauro kvalifikacini laipsni. Darbas vykdomas europos sajungos 7osios bendrosios programos projekte. Bakalauro baigiamasis darbas studento individualus darbas. Bakalauro darbas gali buti naudingas interneto naujienu portalu vadovams, interneto. Baigiamojo darbo rengimo tikslai ir strategija bakalauro baigiamasis darbas bbd tai bakalauranto savarankiskai atliktas ir iformintas. Studento ir darbo vadovo teises ir pareigos studentui rengiant rasant baigiamaji bakalauro ir magistro. Baigiamojo bakalauro ir magistro darbo ternos pasirinkimas 2. Bakalauro baigiamasis darbas bbd tai kvalifikacinis studento darbas, kuriuo remdamasi kvalifikacine komisija vertina studento pasirengima savarankiskai dirbti ir suteikia atitinkamos specialybes bakalauro kvalifikacija.

Kurso darbas, rasomas vii bakalauro studiju semes tre, supazindina studenta su. Patvirtinu, kad bakalauro magistro baigiamasis darbas parasytas. Elektroninis dokumentas pateikiamas dviem formatais pdf ir wordo for matu. Profesijos mokytoju darbas suvokiamas kaip pajamu saltinis, kurio kontekste gaunamas ir. Kursiniu ir baigiamuju bakalauro darbu rengimo tvarka. Tyrimo duomenis iliustruoja 17 lenteli u, 1 paveikslas.

163 376 151 285 822 924 92 1290 1374 387 512 1213 1064 480 83 784 354 603 128 1297 1343 1314 1491 1051 189 1371 858 4 1180 241 62 17 224 514 692 1041 1392 515 755 90 1257 766 300 902 533 801